Guia del blog

1 - La lectura de qualsevol text d'aquest blog es totalment lliure i gratuïta. Els Relats de l'Arcadi està adaptat per a llegir o imprimir directament els relats en línia. També es poden descarregar en format pdf per al seu ús posterior o per a convertir-los en un altre format digital.

2 - Igualment es pot reproduir, totalment o parcialment qualsevol relat, sempre i quan es faci constar el nom de l'autor i la procedència del text. Naturalment, s’agraeix la divulgació. En aquest cas, però, sol.licitaria que es notifiqués el fet a través de la següent adreça de correu electrònic: relatsarcadi@gmail.com.

3 - Els comentaris dels lectors, una opció que disposa cada relat, són públics i per tant oberts a tothom. No obstant, agrairia es facin amb total respecte i, preferentment, amb dades fidedignes de la persona remitent.

4 - Periòdicament, sense cap criteri raonable, aniré afegint relats nous. Si voleu estar al corrent de les novetats, ho podeu fer a través del Facebook o del Twitter de Relats de l'Arcadi.

5 - Alguns d'aquests relats s'han editat també en suport paper. Si algú desitja disposar d'un exemplar en aquest format, el pot demanar a través de la pestanya Relats en format llibre.